Perheenjäsenellä tarkoitetaan kassan jäsenen 18 vuotta nuorempia omia lapsia, joihin hänellä on huoltajuus. Perheenjäseniä ovat kassan jäsenen aviopuoliso ja heidän 18 vuotta nuoremmat otto- ja kasvattilapset sekä jäsenen aviopuolison omat lapset, jotka asuvat heidän kanssaan samassa taloudessa.

Sääntömuutosta sovelletaan myös rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitetun rekisteröidyn parisuhteen osapuoleen ja hänen lapsiinsa.

Perheenjäsenyysilmoituksissa käytettävät lomakkeet löytyvät lomakkeet -sivulta.