Sairauskassan lisäetuuskorvaukset 5.1.2020 alkaen

 1. 100% terveyskeskusmaksu, poliklinikkamaksu, päiväkirurgiasta peritty maksu, terveyskeskuksen tai sairaalan perimät sarjahoitomaksut (mm. fysioterapia ja syöpähoidot), yksityisen palveluntuottajan perimä terveyskeskuksen omavastuuosuus.
 2. 100% julkisen puolen kirjoittama lääkärinlausunto kun sillä haetaan lääkekorvausoikeutta.
 3. 100% kotisairaalamaksu (45 hoitopäivää kalenterivuodessa).
 4. 100% sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu (30 hoitopäivää kalenterivuodessa).
 5. 100 % julkinen hammashoito, 80% hammashoito yksityinen hammaslääkäri (max. 300€ kalenterivuodessa).  
 6. 85% yksityislääkärinpalkkio.
 7. 85% tutkimus- ja hoito (mm. laboratoriokokeet, röntgen), max 2000 e/kalenterivuosi.
 8. 85 % julkisen terveydenhuollon yksikössä tehdystä laboratoriotutkimuksesta. Korvausta maksetaan enintään 300 euroa kalenterivuodessa.
 9. 85% puhe- ja psykoterapia (Kelan myöntämä kuntoutus).
 10. 75% Kela-korvattavat lääkkeet alkuomavastuun jälkeen.
 11. 75% silmälasit (2 vuoden välein, max 350€). Korvauksen voi käyttää myös silmien näkökykyä korjaavan laser-leikkauksen laitosmaksuihin.
 12. 50% ei-kela-korvattavat reseptilääkkeet (kun kyseessä on sairauden hoito. Korvausta maksetaan max. 3 500 euroa kalenterivuodessa). 
 13. 50% fysioterapia (7 krt kalenterivuodessa).
 14. 85% Yksityisen sairauskuluvakuutuksen omavastuuosuudesta kun jäsenelle on myönnetty korvausta vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella ja syntynyt kustannus on sairauskassan sääntöjen mukaan korvattava.

 


 Rajoituksia:

- Lääkkeinä ei korvata käsikauppavalmisteita (tuotteita, joita saa apteekeista ilman reseptiä).

- Yksityissairaalassa perityistä maksuista voidaan maksaa lisäetua enintään 3500 euroa saman sairauden perusteella/ kalenterivuosi.

- Sairauskasa maksaa sääntöjen mukaisia lisäetuuksia enintään 5000 euroa/vakuutettu/ kalenterivuosi.